photo

Čime se bavimo


Dosadašnja iskustva Centra za kliničku psihologiju

 

Rad s djecom i mladima

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da se za pomoć obraćaju uglavnom djeca i odrasli s anksioznim smetnjama te je stoga ustrojeno Savjetovalište u okviru kojeg djeluje edukativno-iskustvena grupa za srednjoškolce i studente s akademskim neuspjehom, individualni rad s osnovnoškolskom djecom i njihovim roditeljima. Rezultati nam pokazuju nužnost pravodobnog prepoznavanja smetnji te nužnost individualiziranog pristupa. Uključivanje učenika s školskim neuspjehom u adekvatni tretman vrlo brzo dovodi do poboljšanja rezultata u školi, ali i boljoj psihološkoj prilagodbi djeteta. Ovakvi se tretmani često ne provode u odgojno-obrazovnim ustanovama radi nedostatnosti kadrova dovoljno educiranih iz područja kliničke psihologije.

Rad s odraslima

Centar za kliničku psihologiju od osnutka 2004. pruža pomoć osobama s psihičkim smetnjama. Očuvanje kao i unapređenje psihičkog zdravlja postaje sve važnije pitanje današnjice. Psihološke smetnje, problemi u interpersonalnim odnosima te poteškoće s učenjem uvelike otežavaju svakodnevno funkcioniranje i smanjuju kvalitetu života.
Epidemiološki podaci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) govore da čak jedna trećina populacije tijekom života može razviti lakši ili teži psihički poremećaj. Iako stanoviti broj poremećaja predstavlja samo razvojne krize i spontano prolazi u funkciji vremena, drugi poremećaji bitno ugrožavaju kvalitetu života i socijalnu prilagodbu. Velika većina ljudi s psihičkim poremećajima nije prepoznata sve dok poteškoće ne poprime ozbiljnije razmjere. Nalazi SZO govore kako tek jedna od pet osoba s psihičkim smetnjama prima stručnu pomoć.
Naime, državne institucije prepoznaju samo krajnje točke dimenzije psihičkog zdravlja. Pretpostavlja se da će se psihički zdrav pojedinac spontano prilagoditi zahtjevima socijalnih uloga koje stiče svojim rastom i razvojem. Za psihički bolesne ljude pobrinut će se zdravstveni sustav. No, zahtjevi koje pred pojedince postavlja moderan stil života kod većine ljudi uvjetuje psihičke krize koje ne udovoljavaju kriterijima psihičke bolesti, ali bitno narušavaju kvalitetu života i mogućnost prilagodbe pojedinca i njihovih obitelji. Spoznaje iz područja kliničke psihologije polučile su učinkovite intervencije kojima se olakšava svladavanje kriznih situacija i prevenira pojava dubljih psihičkih smetnji.
Od 2004. godine u rad Udruge uključeno je oko 800 osoba s nekom vrstom psihičkih smetnji. Neki su uključeni u individualni pristup dobivanja pomoći dok su drugi bili uključeni i u grupni pristup pružanja pomoći. Prema kognitivno bihevioralnim principima osobama je pružana adekvatna psihološka pomoć. Najčešće je tražena pomoć za anksiozne i/ili depresivne probleme, zatim krizne situacije i savjetovanja, obiteljske i partnerske teškoće, transseksualnost, somatizacijske teškoće.

 

Znanstveni rad Centra za kliničku psihologiju

Jedna od djelatnosti Udruge je i razvijanje kliničke psihologije kroz istraživački i znanstveni rad. Putem projekata nužno se prikupljaju i podaci koji uvelike mogu pridonijeti boljem razumijevanju raznih kliničkih fenomena putem objektivnih i znanstvenih istraživačkih metoda i postupaka. Iz kliničkog rada proizlaze i neki znanstveni radovi koje članovi Udruge imaju prilike prezentirati na domaćim ali i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Takav rad primjer je integracije praktičnog znanja i iskustva iz kojih proizlaze brojne hipoteze, i znanstvenog pristupa kojim se te hipoteze potvrđuju ili opovrgavaju. U konačnici se znanstveni dokazi ponovno primjenjuju kao činjenice u kliničkoj praksi.

Teme trenutnih i planiranih istraživačkih radova Udruge su:

 1. anksiozna osjetljivost
  (Gender and age differences in anxiety sensitivity, anxiety and depression among school children in Croatia)
 2. perfekcionizam
  (Perfekcionizam, depresivnost i akademski neuspjeh: provjera modela pozitivnog i negativnog perfekcionizma)
 3. predmenstrualni sindrom
  (Psihofizičke osobitosti predmenstrualnog razdoblja)
 4. evaluacija napretka u radu s psihičkim poremećajem
  (The criteria for improvement in the cbt treatment of panic disorders)

Neki od radova koji su bili predstavljeni široj znanstvenoj javnosti na konferencijama u Hrvatskoj i Europi:

1. Perfekcionizam, depresivnost i akademski neuspjeh: provjera modela pozitivnog i negativnog perfekcionizma - Osijek 2005.

2. The criteria for improvement in the CBT treatment of panic disorders. – World congress of cognitive and behavior therapy - Barcelona 2007.

3. Gender and age differences in anxiety sensitivity, anxiety and depression among school children in Croatia – European congress of child and adolescent psychiatry – Firenza 2007.

4. Psihofizičke osobitosti predmenstrualnog razdoblja – 15. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa – Cavtat 2007.

5. Anxiety sensitivity, anxiety, depression and psychophysical characteristics of the premenstrual period – 29th STAR (Stress and Anxiety Research Society) conference – London 2008.


Centar za kliničku psihologiju 2009.